Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
84 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Title:
Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową = Degree of Psychrotrophic Microflora Infection of Selected Ready-to-Serve Foods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 319 (1990) , s. 49-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Możliwość zastosowania środka biobójczego w materiałach podpodeszwowych = Possible Use of a Biocide in Subsole Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 319 (1990) , s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru = Comparison of the Selected Measures of Paper biodegradation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 319 (1990) , s. 75-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Wpływ mikroorganizmów na jakość niektórych produktów garmażeryjnych = Effect of Microorganism on the Quality of Certain Ready-To-Serve Foods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 319 (1990) , s. 41-47. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Mikroflora celulolityczna występująca w wybranych magazynach Archiwum Państwowego w Krakowie = Cellulolytic Microflora in Selected Stores of the State Record Office in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 319 (1990) , s. 67-74. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu = Thermoanalytical Studies on Thiosemicarbazide 1,4-Disubstituted Derivates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 319 (1990) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Author:
Polańska Maria , Pawełek Janusz
Title:
Własności fizykochemiczne środków piorących krajowych i zagranicznych = Physical and Chemical Properties of Domestic and Foreign Washing Agents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 319 (1990) , s. 35-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Problemy wyznaczania okresów gwarancji produktów tłuszczowych = Problems Pertaining to Warranty Period Determination With Regard to Fat Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 319 (1990) , s. 23-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article