Record detailsTitle:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
226 s.; 23 cm
Notes:
Wykaz aktów prawnych
ISBN:
978-83-7930-233-8
monograph
Related articles / papers 40
1

Title:
Postępowanie sądowe i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 209-214
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
2

Title:
Prawo właściwe dla rozporządzeń prawami własności intelektualnej i ustalenia pierwszeństwa tych praw
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 200-201
ISBN:
978-83-7930-233-8
3

Title:
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 205-208
ISBN:
978-83-7930-233-8
4

Title:
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 204-205
ISBN:
978-83-7930-233-8
5

Title:
Podmioty uprawnione
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 73-75
ISBN:
978-83-7930-233-8
6

Title:
Organizacje i urzędy ochrony własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 189-193
ISBN:
978-83-7930-233-8
7

Title:
Rzecznicy patentowi oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 193-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
8

Title:
Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 158-168
ISBN:
978-83-7930-233-8
9

Author:
Title:
Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-189
ISBN:
978-83-7930-233-8
10

Title:
Uwagi ogólne
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 195-197
ISBN:
978-83-7930-233-8
11

Title:
Prawo właściwe dla powstania, treści i ustania praw własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 197-200
ISBN:
978-83-7930-233-8
12

Title:
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych dotyczących własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 201-203
ISBN:
978-83-7930-233-8
13

Title:
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 35-53
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 54-69
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
15

Title:
Uwagi ogólne dotyczące prawa własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 17-22
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
16

Title:
Wprowadzenie
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 15-16
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
17

Title:
Treść i charakter praw własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 112-131
ISBN:
978-83-7930-233-8
18

Title:
Uwagi ogólne
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 148-150
ISBN:
978-83-7930-233-8
19

Title:
Ochrona autorskich praw osobistych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 150
ISBN:
978-83-7930-233-8
20

Title:
Ochrona autorskich praw majątkowych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 151-153
ISBN:
978-83-7930-233-8
21

Title:
Ochrona praw własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 154-158
ISBN:
978-83-7930-233-8
22

Author:
Title:
Internet a prawo autorskie
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 86-94
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Ochrona baz danych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 78-85
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
24

Title:
Regulacja szczególna dotycząca programów komputerowych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 70-71
ISBN:
978-83-7930-233-8
25

Title:
Model ochrony programów komputerowych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 71-72
ISBN:
978-83-7930-233-8
26

Title:
Źródła prawa własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 23-34
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
27

Title:
Programy komputerowe
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 70-77
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
28

Title:
Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej i pracowniczej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 215-220
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
29

Title:
Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 75-77
ISBN:
978-83-7930-233-8
30

Author:
Title:
Uwagi ogólne
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 95-97
ISBN:
978-83-7930-233-8
31

Author:
Title:
Pojęcie dóbr własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 97-98
ISBN:
978-83-7930-233-8
32

Author:
Title:
Przedmioty prawa własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 98-108
ISBN:
978-83-7930-233-8
33

Author:
Title:
Podmioty uprawnione
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 108-112
ISBN:
978-83-7930-233-8
34

Title:
Systemy ochrony własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
35

Title:
Ochrona praw pokrewnych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 153
ISBN:
978-83-7930-233-8
36

Title:
Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 169-182
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
37

Title:
Prawo właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 195-208
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
38

Title:
Prawo własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 95-131
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
39

Title:
Ochrona własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 148-168
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Umowy dotyczące praw własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 132-147
ISBN:
978-83-7930-233-8
chapter in monograph