Record detailsTitle:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012]
Physical description:
[231 s.]: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 15
1

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [1]-[20]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
2

Title:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [21]-[40]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
3

Title:
Dwuwymiarowy rozkład ZIP-CP i jego momenty w analizie zależności miedzy zmiennymi licznikowymi
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [42]-[46] - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
4

Author:
Title:
Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii = A Bivariate Count Data Models in the Economics
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [48]-[54]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
5

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern Structural Modelling : Estimated General Equilibrium Models - an Overview. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [185]-[209]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
6

Title:
Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej = Homogeneous Simar and Wilson's Bootstrap for Estimating the Technical Efficiency Measure
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [112]-[119]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
7

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern Structural Modelling : Inference in Estimated General Equilibrium Models. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [210]-[231]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
8

Title:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
9

Title:
Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego = Mathematical Programming Perspective on Estimation Methods for Regression Models
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [121]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
10

Title:
Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera = Statistical Approach in DEA on the Example of Single-product Banker's Model
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [167]-[184]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
11

Title:
Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych = Bivariate ZIP-CP type model in the joint analysis of count variables
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [131]-[146]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
12

Author:
Marzec Jerzy , Polasik Michał , Fiszeder Piotr , Górka Jakub
Title:
Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [91]-[100]. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
13

Author:
Marzec Jerzy , Pawłowska Małgorzata
Title:
Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych = Substitution between Trade and Bank Credit in Polish Companies - Empirical Evidence Based on Panel Data
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [55]-[82]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
14

Author:
Marzec Jerzy , Pawłowska Małgorzata
Title:
Zależność między kredytem kupieckim a bankowym w modelu zapasów - wyniki badań branżowych w Polsce = The Relationship Between Trade Credit and Inventory Investment - Empirical Results for Companies in Poland
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [84]-[89]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
15

Title:
Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym = Selected Estimation Methods in the Semiparametric Frontier Model
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. ([2012]) , s. [101]-[110]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn