Record detailsTitle:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2014
Physical description:
308 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-287-1
monograph
Related articles / papers 18
1

Title:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 27-48
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 131-142
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
3

Title:
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 203-213
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
4

Title:
Jakość informacji finansowych w teorii i w regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 13-26
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
5

Title:
Badania rachunkowości w zakresie rynków kapitałowych jako kierunek rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 100-115
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
6

Title:
Powiązania rachunkowości z zarządzaniem w aspekcie prawnym, funkcjonalnym i przedmiotowym
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 214-231
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
7

Author:
Mazurczak-Mąka Anna , Szobak Maciej
Title:
Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 232-257
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
8

Title:
Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 49-70
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
9

Title:
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 258-276
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
10

Title:
Wstęp
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 11-12
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
11

Title:
Sposoby regulacji rachunkowości, wybrane teorie, uwarunkowania, praktyka stanowienia standardów
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 71-86
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
12

Title:
Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 87-99
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
13

Title:
Odpowiedzialność w teorii i w regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 116-130
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
14

Title:
Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 143-155
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
15

Title:
Ewolucja współczesnych oczekiwań wobec istniejących koncepcji prowadzenia rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 156-171
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
16

Title:
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 172-183
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
17

Title:
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 277-289
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph
18

Title:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 184-202
ISBN:
978-83-7930-287-1
chapter in monograph