Record detailsTitle:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2013
Physical description:
379 s.; 23 cm.
ISBN:
978-83-7930-012-9
Related articles / papers 15
1

Title:
Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 308-317
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
2

Title:
Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 k.c.
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 267-277
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
3

Title:
Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 106-121
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
4

Title:
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 56-63
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
5

Title:
Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 27-46
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 370-379
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
7

Title:
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 363-369
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
8

Title:
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 351-362
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
9

Title:
Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 338-350
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 297-307
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 198-206
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
12

Title:
Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 97-105
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
13

Title:
Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 85-96
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
14

Title:
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 64-74
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
15

Title:
Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC . - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 75-84
ISBN:
978-83-7930-012-9
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID