Record detailsTitle:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
82/KR/1/2005/S/254
Signature:
NP-788/5/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 11
1

Title:
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii spread motyla
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 20-34 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
2

Author:
Title:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 35-69 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
3

Title:
Kontrola wewnętrzna w systemie informatycznym rachunkowości
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 70-92 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
4

Title:
Zgodność procedury odroczonego podatku dochodowego z ogólną teorią rachunkowości - próba weryfikacji
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 122-134 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
5

Title:
Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 135-148 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
6

Title:
Analityczna funkcja produkcji jako instrument motywowania pracowników
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 149-158 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
7

Title:
The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 159-171 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
8

Title:
Kontrowersje wokół terminów wydatku, kosztu i nakładu w polskich oraz unijnych aktach prawnych dotyczących funduszy strukturalnych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 172-192 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
9

Title:
Specyfika i zadania rachunku kosztów w szpitalu
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 193-215 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
10

Title:
Dowód istnienia i liczbowa ocena premii za ryzyko
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 4-19 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
11

Title:
Połączenia spółek w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. (2005) , s. 93-121 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn