Record detailsTitle:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
160/KR/1/2011/S/639
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 14
1

Title:
Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 186-206 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
2

Title:
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju działalności polskiego sektora bankowego
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 4-18 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
3

Title:
Alternatywny program badań kapitału ludzkiego = Alternative Research Program of Human Capital
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 19-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
4

Title:
Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego = Fair Corporate Tax as a Determinant of an Economic Growth
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 41-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
5

Title:
Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 52-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
6

Title:
Rodzinne gospodarstwo domowe jako miejsce tworzenia kapitału ludzkiego
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 63-73 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
7

Title:
Efektywność wydatków na opiekę zdrowotną jako problem społeczno-ekonomiczny = Effectiveness of the Health Care Expenditure as an Socio-Economic Issue
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 74-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
8

Author:
Title:
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 105-122 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
9

Title:
Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 85-104 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
10

Title:
Ochrona danych w systemie informatycznym rachunkowości
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 123-139 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
11

Title:
Czynniki determinujące kształtowanie wyniku finansowego w celu unikania strat w spółkach publicznych w Polsce - próba identyfikacji
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 140-158 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
12

Title:
Problematyka miar wartości w rachunkowości a koncepcja wyceny instrumentów finansowych na podstawie modelu ważonego
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 159-177 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
13

Title:
System informacyjny wspomagający uzyskanie i rozliczenie dofinansowania projektu inwestycyjnego ze środków unijnych
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 178-185 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
14

Title:
Analiza portfelowa należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. (2011) , s. 207-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn