Record detailsTitle:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
197 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
45/KARiBM/2/2003/S
Signature:
NP-921/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 10
1

Author:
Title:
Analiza interakcji w sieciach układów rynkowych
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 36-54 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
2

Title:
Strategie zabezpieczające portfel akcji z wykorzystaniem opcji indeksowych
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 139-155 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
3

Title:
Analiza interakcji w zachowaniach konkurencyjnych firm na rynku
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 3-34
Signature:
NP-921/Magazyn
4

Title:
Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowej placówki handlowej a preferencje nabywców
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 156-175 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
5

Title:
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 55-70 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
6

Title:
Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 176-197
Signature:
NP-921/Magazyn
7

Title:
Współzależność cech w badaniach opartych o opinie respondentów
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 71-90 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
8

Title:
Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 91-105 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
9

Title:
Interakcje czynników w wyborze lokat oszczędnościowych na rynku finansowym
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 106-120
Signature:
NP-921/Magazyn
10

Title:
Interakcje między uczestnikami rynku aukcyjnego
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. (2003) , s. 121-138 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn