Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Author:
Title:
Przedmiot i zakres towaroznawstwa - wg prof. A. Bollanda z 1924 roku = The Subject and Domain of Science of Commodities after Professor A. Bolland (1924)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 5-13. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Rola i udział towaroznawstwa ogólnego w badaniach naukowych i w nauczaniu towaroznawstwa = The Part and Participation of the Department of Overall Problems of Commodity Science in the Investigations and in Teaching of Commodity Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 37-47. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Title:
Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego = The Activity of Polish Society of Commodity Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 113-124. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej = The Considerations and Studies on Teaching of Masters of Science (Sc. of Comm.) at Cracow Academy of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 103-112. - rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Wkład Zakładu Chemii Instytutu Towaroznawstwa AE do rozwoju towaroznawstwa = The Contribution of the Department of Chemistry of the Institute of Commodity Science at Academy of Economics to Development of Commodity Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 77-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Mikrobiologia w towaroznawstwie : stan obecny i perspektywy rozwoju = Microbiology in Science of Commodities the Present State and Outlook
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 89-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Zakład Opakowalnictwa i Przechowalnictwa Towarów Instytutu Towaroznawstwa i jego zadania na przyszłość = The Department of Packaging and Storage of Goods the Institute of Commodity Science and its Future Aims
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 97-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Author:
Title:
Problemy badawcze towaroznawstwa = The Investigation Problems of Commodity Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 27-36. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Spożywczego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976-1984 = Teaching and Scientific Activity of the Department of Foodstuffs, Institute of Commodity Science at Academy of Economics in Cracow, 1976-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 65-76. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Przemysłowego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976 do 1984 = Teaching and Scientific Activity of the Department of Industrial Products, Institute of Commodity Science at Academy of Economics in Cracow, 1976-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 49-63. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Rozwój nauk towaroznawczych w ośrodku krakowskim = The Development of Commodity Science in Cracow Centre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. . - nr 223 (1987) , s. 15-26. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article