Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
173 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. I ros. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Title:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for the Taxonomic Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
2

Title:
Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej w modelowaniu ekonometrycznym = The Application of the Methods of Numerical Taxonomy in Econometric Modelling
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 53-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
Charakterystyka wybranych nieklasycznych metod prognozowania = The Characteristics of the Selected Non-Classical Forecasting Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 25-51. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
4

Title:
Uwagi na temat doboru zmiennych do modelu prognostycznego = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for Forecasting Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 151-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
5

Author:
Title:
Prognozowanie w warunkach braku stabilności parametrów modelu ekonometrycznego = Forecasting in Conditions of the Lack of Stability of Parameters in Econometric Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 79-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Author:
Grabiński Tadeusz , Amin Mohammed
Title:
Analiza efektywności wybranych metod prognozowania na podstawie danych empirycznych = The Analysis of the Effectiveness of Selected Methods of Forecasting on the Basis of Empirical Data
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 115-151. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
7

Author:
Wydymus Stanisław , Ziad Abdulla T.
Title:
Dynamiczna analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach rozwijających się = The Dynamic Analysis of the Differentiation of Socio-Econoaic Development Level in the LDCs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 206 (1985) , s. 99-113. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article