Record detailsTitle:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
221 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-32-7
monograph
Related articles / papers 10
1

Title:
Wzory rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 139-163
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph
2

Title:
Społeczne konstruowanie problemów społecznych : rola mediów
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 69-77
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph
3

Title:
Rozwiązywanie problemów społecznych : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 183-206
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph
4

Title:
Problemy społeczne - aspekty teoretyczne
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 47-67
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph
5

Title:
"Albowiem ubogich zawsze macie u siebie" - dzieje rozwiązywania problemów społecznych
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 113-136
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Przekazy medialne w kształtowaniu świadomości społecznej - analiza przykładów empirycznych
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 81-95
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Instytucjonalne rozwiązania problemów społecznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa na przykładzie wybranych organizacji trzeciego sektora funkcjonujących w Krakowie
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 165-181
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph
8

Title:
Obszary zagrożeń w Polsce
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 97-111
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph
9

Title:
Miasto jako obszar kryzysogenny : możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 29-46
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph
10

Title:
Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 13-28
ISBN:
978-83-62511-32-7
chapter in monograph