Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 15
1

Title:
Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego = Computerization of Information Systems as a Specific Kind of Investment and a Form of Technical Progress
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 123-133. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Samodzielność, ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Independence, Risk and Responsibility of Enterprises Under the Conditions of the Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 85-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Rachunkowość zarządcza bazą informacyjną dla systemów wspomagania decyzji = Managerial Accountancy as an Informational Base for the Decision Assist System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 135-143. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Pomiar kosztów pracy w systemie ewidencyjnym rachunkowości = Measurement of Labour Input in the Accounting Recording System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 95-107. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Ryzyko wyceny w warunkach inflacji = Risk of Valuation Under the Conditions of Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 47-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu trójwymiarowej rachunkowości = Theoretical and Organizational Bases of the Three-Dimensional Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 19-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Rachunkowość jako podstawa rozrachunku z tytułu społeczno-ekonomicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Accouniting as a Base of Settlements in Virtue of Social-Economic Responsibility of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 5-18. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Nakłady ekologiczne w skali mikroekonomicznej = Ecological Expenditure on a Microeconomic Scale
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 71-83. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Problem określenia źródeł wyniku finansowego = Problem of Determining the Sources of Financial Effect
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 61-70. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Założenia modelowe rachunku nakładów gospodarczych = Model Assumptions Regarding the Expense Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 35-46. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Dylematy ewidencji zużycia środków trwałych = Dilemmas as Regards the Recording of Physical Depreciation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 109-122. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska = Management of the Development Fund at Selected Enterprises Oppressive to the Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 145-155. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
13

Title:
Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej = Idea of Market Product Quality Evaluation Within the Scope of Ecconomic Control
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 157-164. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
14

Author:
Leśniak Dorota , Sikora Piotr
Title:
Opłaty i kary ekologiczne jako stymulatory ochrony środowiska = Ecological Charges and Fines as Stimulators of Environment Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 181-193. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
15

Author:
Hayder Grzegorz , Hudaszek Grażyna , Jakubek Mariola , Piątek Katarzyna
Title:
Jakość produkcji w warunkach reformy gospodarczej : (na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" w Krakowie) = Quality of Products Under the Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 329 (1990) , s. 165-179. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID