Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
172 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Analiza finansowa w świetle przemian systemu gospodarowania = Financial Analysis in the Light of Economic System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Miejsce i rola rachunkowości finansowej w systemie rachunkowości = Place and Role of Financial Accounting in the System of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Z problematyki ryzyka gospodarczego w rachunkowości finansowej = Selected Problems Pertaining to Economic Risk in Financial Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Problem określenia głównego celu sporządzania sprawozdań finansowych = Identification of Principal Objective of Making Book Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej = Enterprise Capital Cost Estimation in Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 103-116. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Rachunki kapitałowe spółek partnerskich w Wielkiej Brytanii = Capital Accounts of Partnerships in Great Britain
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej = Social and Ecological Aspects of Present Evolution of Accounting in Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Koncepcje budowy giełd = Various Conceptions of Creating Exchanges
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 75-85. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Dekapitalizacja w przedsiębiorstwie przemysłowym = Depreciation in Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. . - nr 401 (1993) , s. 117-129. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article