Record detailsConference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Notes:
Bibliogr. częśc. przy ref.
monograph
Related articles / papers 11
1

Author:
Title:
Sprawozdanie z obrad przeprowadzonych w poszczególnych sekcjach sympozjum naukowego na temat "Wykorzystania materiałów dydaktycznych w procesie nauczania"
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 7-10
varia
2

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 125-132 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
3

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
Możliwości zastosowania tekstów programowanych w nauczaniu organizacji i zarządzania
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 109-115
chapter in monograph
4

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
Próba eksperymentu dydaktycznego w nauczaniu towaroznawstwa poprzez zmianę form organizacyjnych kształcenia
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 133-141
chapter in monograph
5

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 11-19
chapter in monograph
6

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych"
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 143-148
chapter in monograph
7

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
O roli dyskusji w naukach społecznych
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 51-54
chapter in monograph
8

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
Propozycja konstrukcji ćwiczeń z zastosowaniem środków audiowizualnych oraz z elementami nauczania programowanego na przykładzie tematu: "Transmisja danych w systemach informatycznych"
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 89-107
chapter in monograph
9

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
Niektóre problemy kształcenia kadr informatyki
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 117-123
chapter in monograph
10

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 55-74
chapter in monograph
11

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Title:
Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych)
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 75-87
chapter in monograph