Record detailsTitle:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
460 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
conference materials
Related articles / papers 11
1

Title:
Ewolucja działalności biur maklerskich w okresie transformacji
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 377-390
chapter in conference materials
2

Title:
Rozwój instytucji pośrednictwa finansowego w Polsce na przykładzie działalności Pierwszego Polskiego Fundusze Powierniczego Pioneer
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 446-460 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in conference materials
3

Title:
Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 113-122
chapter in conference materials
4

Title:
Kurs walutowy a inflacja w Polsce w latach 1990-1995
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 96-112 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in conference materials
5

Title:
Próba wielocechowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych przedsiębiorstw w początkowym okresie transformacji rynkowej
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 63-73
chapter in conference materials
6

Title:
Rozwój instytucji finansowych a zmiany w strukturze finansowej gospodarki polskiej w okresie transformacji
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 9-39
chapter in conference materials
7

Title:
Decentralizacja zadań publicznych a problem zasilania finansowego gmin w Polsce w latach 1991-1996
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 255-269
chapter in conference materials
8

Title:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako element systemu bankowego
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 190-202
chapter in conference materials
9

Title:
Terminowe transakcje hedgingowe na rynku polskim
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 403-416
chapter in conference materials
10

Author:
Title:
Banki na rynku kapitałowym
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 324-333 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in conference materials
11

Title:
O makroekonomiczną efektywność i społeczną wrażliwość "rynkowej" transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 40-62
chapter in conference materials
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID