Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych = Deficit of Current Operation Balance and the Expansion of Foreign Bank Credit
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 5-14. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 47-60. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Title:
O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji = On the Need of Fuller Explanation of Inflation and Crisis of Polish Economy Today Considering the Connections Comprising All the Aspects of Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 147-165. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Title:
Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna = The Result of the Activity of an Enterprise as an Objective Microeconomic Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 113-133. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Author:
Title:
Rola ulg podatkowych i rachunków odpisów dewizowych w pobudzaniu eksportu : postulaty a rzeczywistość = The Role of Tax Reduction and Foreign Exchange Allocation Accounts in Stimulating Export : Postulates and Reality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 31-46. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Title:
Warunki prawidłowego wykorzystania zysku w zarządzaniu przedsiębiorstwami = Conditions of Proper Use of Profit when Managing an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 61-76. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
Znaczenie rynku eurowalutowego dla gospodarki światowej = The Importance of the Eurocurrency Market for the World Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 15-30. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Czynsze za użytkowanie starych zasobów mieszkaniowych jako źródło finansowania remontów i modernizacji = Rents for using the Old Stock of Housing as a Source of Financing Repair and Modernization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 93-103. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Niektóre aspekty oceny polityki finansowej państwa wobec ludności w Polsce w latach osiemdziesiątych = Some Aspects of the Evaluation of the State Financial Policy towards Citizens
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 77-91. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Kierunki umacniania samodzielności finansowej rad narodowych = Trends in Consolidating the Financial Independence of People's Councils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 105-112. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
11

Author:
Title:
Makroekonomiczne proporcje i tendencje rozwojowe kosztów produkcji w PRL = Macroeconomic Proportions and Development Trends of Production Costs in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 293 (1989) , s. 135-146. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article