Record detailsTitle:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
280 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
114/KRF/1/2011/S/593
Signature:
NP-1209/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 14
1

Title:
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 16-35 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
2

Title:
Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 36-55 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
3

Title:
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 56-75 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
4

Title:
Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 76-97 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
5

Title:
Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 98-118 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
6

Title:
Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 119-130 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
7

Title:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 131-140 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
8

Title:
Wymogi projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 141-159 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
9

Author:
Title:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 160-182 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
10

Title:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 183-200 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
11

Title:
Ewolucja zawodu biegłego rewidenta
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 201-221 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
12

Title:
Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 222-242 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
13

Author:
Andrzejewski Mariusz , Barska Magdalena
Title:
Wyniki badań szacowania przez biegłych rewidentów ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 243-265 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
14

Title:
Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II"
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. (2011) , s. 266-280 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn