Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
288 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 16
1

Author:
Title:
Prosta metoda podziału odchyleń łącznych w analizie ekonomicznej = The Simple Method of the Division of Global Differences in Economic Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 255-266. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Ewolucja profilów czasowych w rachunkowości = Time Planes in Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 49-63. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości w warunkach reformy gospodarczej = Account of Stipulated Costs and Value Analysis under the Conditions of the Implemented Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 189-200. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Społeczno-gospodarcze aspekty ochrony środowiska = The Secio-economic Aspects of the Protection of the Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 267-288. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
System podatkowy średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = System of Taxes in Medieval Genoa at the Turn of XIV th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 37-47. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
Access mode:
article
6

Title:
Bilansowe pozycje korygujące = Balance Correction Entries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 123-137. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Nakłady, koszty i straty a efektywność gospodarowania = Outlays, Costs and Losses and Management Efficiency in the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 15-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Przesłanki wiarygodności rachunkowości z zarządzaniu przedsiębiorstwem samodzielnym = Premises of the Relaibility of Accountancy in the Management of a Self-governing Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 65-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 139-151. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja = The Results of the Use of Electronic Computation : Meaning ana Classification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych = The Status of the Balance of Assets of State-owned Enterprises in the Light of the Balance Theories
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 99-121. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości = Stimulating Function of Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
13

Title:
Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen = Factors Determining the Necessity of the Use of Cost Account in the Process of Cost Fixation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
14

Title:
Lokalizacja skutków ryzyka gospodarczego w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego = Reflection of the Consequencies of Economic Risk in Cost Account and Financial Perfomance of a Commercial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 239-253. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
15

Title:
Nakłady a koszty pracy przedsiębiorstw wytwórczych = Outlays vs Labour Costs in Manufacturing Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 219-238. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
16

Title:
Pamięci Profesora doktora Stefana Górniaka
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 207 (1985) , s. 5-13
varia