Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988
Physical description:
243 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 15
1

Author:
Title:
Stały wzrost kosztów produkcji w przemyśle węgla kamiennego = Constant Coat Increase of Production in Goal Mining Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 227-243. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
2

Title:
Miejsce zysku w zarządzaniu przedsiębiorstwami przez centrum = Position of Income in the Management of Enterprises by Central Administration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 109-121. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
3

Title:
O niektórych problemach samodzielności finansowej rad narodowych = Some Issues of Financial Independence of People's Councils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 157-169. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
4

Title:
O racjonalną strukturę źródeł finansowania rewaloryzacji zabytków Krakowa
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 171-189. - Rez.
Notes:
Rez.,
article
5

Title:
Kraje rozwijające się - zmiana zewnętrznych warunków rozwoju = Developing Countries - Changes in External Conditions of Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 33-47. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
6

Title:
Niektóre teoretyczne aspekty równowagi budżetowej w gospodarce socjalistycznej = Certain Theoretical Aspects of Budget Equilibrium in the Socialist Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 123-139. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
7

Title:
Międzynarodowy ład finansowy = International Financial Order
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 5-16. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
8

Title:
Przyczyny powstania i czynniki rozwoju rynku eurowalutowego = Causes of Origin and Factors of Growth of Euro-currency Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 17-31. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
9

Title:
Teoretyczne aspekty bazy monetarnej = Theoretical Aspects of Monetary Policies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 49-59. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
10

Title:
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 61-77. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
11

Title:
O niektórych twierdzeniach teoretycznych dotyczących roli wyniku finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwami = Some Theoretical Claims on the Role of Financial Performance in Enterprise Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 79-95. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
12

Author:
Title:
Zasilanie dewizowe przedsiębiorstw a podstawowe cele reformy gospodarczej = Providing Enterprises with Hard Currency and Basic Goals of Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 97-107. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
13

Title:
Podatki na tle innych instrumentów kształtowania dochodów ludności = Taxation Against the Background of Other Instruments of Society's Income Control
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 141-156. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
14

Title:
Redystrybucja finansowa w przemyśle w warunkach inflacji kosztów = Financial Redistribution in the Industry under the Conditions of Post Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 191-205. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
15

Title:
O metodzie studiów nad strukturą ekonomiczną budżetu państwa = Analysis Method of State Budget Economic Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 264 (1988) , s. 207-226. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article