Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Rozliczenia międzybankowe realizowane w systemie Krajowej Izby Rozliczeniowej SA = Interbank Clearing by the National Clearing House
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 135-148. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Ekologiczne ukierunkowanie rachunkowości w krajach Europy Zachodniej = Ecologically Oriented Accounting in West European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Author:
Title:
Obrót papierami wartościowymi w imieniu i na rachunek banku = Securities Trading on Behalf and for the Account of the Bank
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Author:
Krzywda Danuta , Bailey Derek , Schroeder Marek
Title:
Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Zadłużenie szpitali - niegospodarność czy ekonomiczny skutek braku pokrycia potrzeb finansowych = Hospitals in Debt - Wasteful Management or an Economic Manifestation of Insufficient Funding
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 53-72. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Author:
Title:
Niektóre problemy związane z ewidencją instrumentów pochodnych w polskich bankach = Some Issues Involved in the Recording of Derivatives in Polish Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 99-108. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Analiza sytuacji jednostki w metodyce badania sprawozdania finansowego = Analysis of Entity's Situation in the Methodology of Auditing Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Procedury stosowane w zakresie systemów rozliczeń międzybankowych Sybir i Elixir = Procedures Used in the "Sybir" and "Elixir" Interbank Clearing Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 149-160. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Preferencje podatkowe i celne dla przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego = Tax and Custom's Holidays for Foreign Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 119-126. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Title:
System sprawozdawczości wewnętrznej dla zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej = System of Internal Auditing in the Management of an Enterprise under Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Treść artykułów profesora Tomasza Lulka z 1948 roku w świetle ustawy o rachunkowości z 1994 roku = The Content of Professor Tomasz Lulek's Articles of 1948 in the Light of the Accounting Law of 1994
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA = Disclosure of Information by US Listed Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. . - nr 516 (1998) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article