Record detailsTitle:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
119 s.; 30 cm
Signature:
NP-1335/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 6
1

Title:
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. (2011) , s. 62-80
Signature:
NP-1335/Magazyn
2

Title:
Odpady medyczne
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. (2011) , s. 81-96 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1335/Magazyn
3

Title:
Obowiązki gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. (2011) , s. 45-61
Signature:
NP-1335/Magazyn
4

Title:
Gospodarka odpadami w świetle prawa konstytucyjnego
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. (2011) , s. 6-21
Signature:
NP-1335/Magazyn
5

Title:
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. (2011) , s. 22-44
Signature:
NP-1335/Magazyn
6

Title:
Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. (2011) , s. 97-119
Signature:
NP-1335/Magazyn