Record detailsTitle:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
271 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
138/KMSG/1/2011/S/617
Signature:
NP-1271/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 12
1

Title:
Wpływ kryzysu na politykę spójności po 2013 roku
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 9-26 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
2

Title:
Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 27-41. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
3

Title:
Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 42-64. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
4

Title:
Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 110-131. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
5

Title:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej w oparciu o piąty raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 158-183. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
6

Title:
Perspektywy rozwoju dużych miast Polski jako węzłów europejskiej sieci metropolii
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 184-209. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
7

Title:
Perspektywy rozwoju miast średniej wielkości w Polsce w kontekście integracji europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 210-228. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
8

Title:
Teoria a współczesna praktyka integracji regionalnej krajów rozwijających się na przykładzie Afryki
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 229-248. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
9

Title:
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 249-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
10

Author:
Gawlik Remigiusz , Siklós Balázs
Title:
Optymalizacja modelu przyznawania stypendiów naukowych w krajach Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 132-157. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
11

Author:
Title:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
12

Author:
Title:
Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. (2011) , s. 89-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn