Record detailsTitle:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
178 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
152/KARIBM/1/2011/S/631
Signature:
NP-1339/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 9
1

Author:
Title:
Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. (2011) , s. 10-26
Signature:
NP-1339/Magazyn
2

Title:
Analiza sieciowa w ocenie przepływów importowo-eksportowych w handlu dziełami sztuki
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. (2011) , s. 27-45
Signature:
NP-1339/Magazyn
3

Title:
Analiza popytowo-podażowa na rynku mieszkaniowym : podejście modelowe
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. (2011) , s. 46-67
Signature:
NP-1339/Magazyn
4

Title:
Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. (2011) , s. 68-81
Signature:
NP-1339/Magazyn
5

Title:
Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. (2011) , s. 82-98
Signature:
NP-1339/Magazyn
6

Title:
Zastosowanie łączonych metod regresyjno-klasyfikacyjnych w badaniu uwarunkowań korzystania z produktów finansowych przez gospodarstwa domowe
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. (2011) , s. 99-112
Signature:
NP-1339/Magazyn
7

Title:
Hybrydowe modele regresyjne
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. (2011) , s. 113-139
Signature:
NP-1339/Magazyn
8

Title:
Zastosowanie dynamicznych modeli regresyjnych w analizie wpływu indeksu WIG20 na zmienność implikowaną
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. (2011) , s. 140-154
Signature:
NP-1339/Magazyn
9

Title:
Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. (2011) , s. 155-171
Signature:
NP-1339/Magazyn