Record detailsTitle:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2004
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 4
1

Title:
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie = Application of the Generalised McFadden Cost Frontier and Conditional Demand Functions in a Technology Analysis - the Bayesian Approach
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. . - vol. 45 (2004) , s. 85-105. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Author:
Title:
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. . - vol. 45 (2004) , s. 21-43. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego = Binomial Model of Order 2 and the Skewed Student-t Distribution in the Analysis of Loan Risk
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. . - vol. 45 (2004) , s. 63-83. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. . - vol. 45 (2004) , s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
article