Record detailsTitle:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
175 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
30/KMSG/2/2005/S/22
Signature:
NP-1043/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 7
1

Title:
Dylematy integracji europejskiej : unia gospodarcza i polityczna czy tylko strefa euro?
Source:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 7-24
Signature:
NP-1043/Magazyn
2

Author:
Title:
Efektywność polityki pieniężnej a funkcjonowanie banków centralnych
Source:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 25-41
Signature:
NP-1043/Magazyn
3

Title:
MSP w warunkach przystąpienia Polski do strefy euro
Source:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 115-136
Signature:
NP-1043/Magazyn
4

Title:
Perspektywy europejskiej polityki spójności społeczno-gospodarczej po roku 2006
Source:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 151-169
Signature:
NP-1043/Magazyn
5

Author:
Title:
Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej
Source:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 42-66
Signature:
NP-1043/Magazyn
6

Title:
Zarządzanie długiem publicznym w Polsce w perspektywie wejście do strefy euro
Source:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 67-114
Signature:
NP-1043/Magazyn
7

Title:
Handel zagraniczny Polski po pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej
Source:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 137-150
Signature:
NP-1043/Magazyn