Record detailsTitle:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
234 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Signature:
NP-1158/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 9
1

Title:
Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 6-18 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1158/Magazyn
2

Title:
Udział sektora prywatnego w rozwiązywaniu kryzysów finansowych : wnioski dla Polski
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 19-50 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1158/Magazyn
3

Title:
Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej i jego skutki dla Polski
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 51-73
Signature:
NP-1158/Magazyn
4

Title:
Międzynarodowy handel usługami - struktura, uwarunkowania i kierunki przemian
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 74-93
Signature:
NP-1158/Magazyn
5

Title:
Liberalizacja obrotów a handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami UE
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 94-119 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1158/Magazyn
6

Author:
Title:
Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 120-140 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1158/Magazyn
7

Title:
Model integracji europejskiej i jego przydatność dla integracji krajów mniej zaawansowanych w rozwoju
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 161-182 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1158/Magazyn
8

Author:
Title:
Rady polityki pieniężnej a "wygładzenie" stóp procentowych i inercja w podejmowaniu decyzji na przykładzie wybranych krajów OECD
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 141-160 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1158/Magazyn
9

Title:
Wpływ akcesji do UE na zmiany strukturalne regionów nowych krajów członkowskich
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 183-234 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1158/Magazyn