Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
167 s.: il., tab.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Title:
Porównanie wyników taksonometrii wielokryterialnej = Comparing Results of Multicriterion Taxonometry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Author:
Ziad Abdulla T. , Wydymus Stanisław
Title:
Statystyczna analiza współzależności rozwoju gospodarki surowcowej i rozwoju gospodarczego = Statistical Analysis of Interdependence of Growth of Raw Material Economy and Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 67-81. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej = Analysis of Coincidence of Any Independent Variable
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 107-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej = Results of Simulation Study of Power of Selected Tests of Univariate Normality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 127-148. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w Polsce na podstawie porównań międzynarodowych i klasycznych modeli tendencji rozwojowej = Prediction of Energy Consumption in Poland on Basis of International Comparisons and Classical Models of Development Tendencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 21-48. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Author:
Title:
Przewidywanie zmian w zakresie produkcji podstawowych surowców mineralnych w wybranych krajach = Change Prediction in Production of Chief Raw Materials in Selected Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 83-106. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji = Estimation of Parameters of Linear Regression Equation under Conditions of Insufficient Information
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Author:
Góral Adam , Ludwiczak Bogdan
Title:
Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego = Comparison between Classical and General Method of Least Squares in Case of Heterascedastic Error Term
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 149-167. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article