Record detailsTitle:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
129 s.; 24 cm.
Notes:
Rez., summ.,
monograph
Related articles / papers 9
1

Author:
Title:
Narzędzia formowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego = Instruments of Domestic Trade's Structure Formation
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 7-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
chapter in monograph
2

Title:
Koncepcja organizacji jednostek remontowo-budowlanych handlu w województwie miejskim krakowskim = Conception of Organization of Repair-Maintenance Unite in Trade Branch in Municipal Province of Kraków
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 77-86. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Kierunki doskonalenia struktury podmiotowej gastronomii w województwie miejskim krakowskim = Directions of Improvement of Structural Pattern of Catering Business in the Municipal Province of Kraków
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 61-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
chapter in monograph
4

Title:
Koncepcja formowania układu podmiotowego handlu i gastronomii w województwie miejskim krakowskim w warunkach reformy gospodarczej = Conception of Shaping Structure of Trade and Catering Business in Krakow Municipal Province under Conditions of Economic Reform
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 101-117. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
chapter in monograph
5

Title:
Zmiany struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym a system doskonalenia kadry kierowniczej przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Changes of Organizational Structures in Domestic Trade Vs System of Improvement of Enterprises Managing Staff under Conditions of Economic Reform
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 119-129. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Przedsiębiorstwa produkcyjne a koncepcja rynku otwartego : w świetle wyników badań = Productive Enterprises Vs Open Market Conception (in Light of Reasearches' Results)
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 49-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
chapter in monograph
7

Title:
Kryteria oceny podmiotowej struktury handlu = Criteria of Estimation of Trade's Structure
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
chapter in monograph
8

Title:
Branżowy transport samochodowy handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej = Domestic Trade's Motor Transport under Conditions of Economic Reform
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 87-99. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
chapter in monograph
9

Title:
Przedsiębiorstwo handlowe w warunkach reformy gospodarczej w świetle badań ankietowych = Commercial Enterprise in Conditions of Economic Reform in Light of Questionnaire Examination
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 37-48. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
chapter in monograph