Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Trendy ekologiczne a zachowania konsumentów = Ecological Trends and Consumers' Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 93-99. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Potencjał rynkowy i jego dyfuzyjny mechanizm = Market Potential and Its Diffusive Machanism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Określanie wartości kontraktów futures = Determining the Value of Futures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych = Criteria of the Mineral Water Market Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 101-111. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci : (zarys problematyki) = Dangers and Chances for Polish Trade on the Part of Western Networks in the Light of the Carried Out Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 113-126. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Import i eksport dzieł sztuki w Polsce = Import and Export of Works of Art
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 127-138. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych = The Models for Measuring and Assessing the Quality of Marketable Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Author:
Title:
Badania znaczeń produktów rynkowych z wykorzystaniem programu komputerowego ANTHROPAC = Studies on the Meanings of Marketable Products, Using the Computer Program ANTHROPAC
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Zastosowanie analizy wariancji i funkcji dyskryminacyjnej do badania wpływu informacji giełdowych na przyszłe zmiany cen akcji = The Use of the Variance and Discriminant Function Analyses for Studying the Effect of Stock Exchange Intelligence on Future Changes in Share Prices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 77-92. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
10

Title:
Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej = Agrometric Models of the Food Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 33-47. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article