Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1996
Physical description:
91 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Title:
Standardy rachunku kosztów w USA = Cost Account Standards in USA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 467 (1996) , s. 83-91. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach efektywnego rynku = Analysis of Invested Capital Return Rate Under Conditions of Effective Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 467 (1996) , s. 41-49. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Author:
Title:
Formy restrukturyzacji wierzytelności bankowych w rachunkowości banku = Forms of Bank Claims Restructuring in Bank Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 467 (1996) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Wykorzystanie metody analizy przypadku w nauczaniu rachunkowości - wybrane problemy i przykłady = Using Case Study Method in Teaching of Accounting Selected Problems and Examples
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 467 (1996) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Problemy rachunkowości w międzynarodowej perspektywie = Issues Pertaining to Accounting in International Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 467 (1996) , s. 33-40. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Problem odsetek od kapitału własnego = Problem Pertaining to Interest on Own Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 467 (1996) , s. 51-60. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej = Progressive Concepts of Accounting in Sumerian Civilization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 467 (1996) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Wybrane zagadnienia rachunkowości programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu : (wg standardów obowiązujących w USA) = Selected Issues Pertaining to Accounting of Defined Benefit Pension Plans : (Adopting American Standards)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 467 (1996) , s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID