Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
152 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku = Factors Influencing the Formation of Businesses Established after 1988
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 139-152. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Author:
Title:
Niektóre modele rozwoju organizacji = Selected Models of Development of an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Techniki przedsiębiorczości = Instruments of Entrepreneurship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 51-57. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa = Legal Aspects of Conducting Business by Small and Medium-Sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 81-92. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości = Factoring - Instrument Used by Banks to Support Entrepreneurship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 93-100. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Rola zarządu w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa = Role of Board of Directors in the System of Enterprise's Top Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji rynkowej Polski i Ukrainy = Conditions of Development of Entrepreneurship in Market Transformation Processes in Poland and Ukraine
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim = Foreign Investment and Development of Entrepreneurship in the Kraków Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 21-36. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
11

Author:
Title:
Kadry kwalifikowane - podstawowy zasób innowacyjny województwa = Qualified Labour Force - Basic Innovative Resource of the Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
12

Title:
System innowacji i przedsiębiorczości w województwie krakowskim = System of Innovations and Entrepreneurship in the Kraków Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article