Record detailsTitle:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie
Redaktor:
Publisher address:
Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
monograph
Related articles / papers 9
1

Title:
Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 76-87
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
chapter in monograph
2

Title:
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 171-186
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
chapter in monograph
3

Title:
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 186-206
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
chapter in monograph
4

Title:
Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 135-148
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
chapter in monograph
5

Title:
Przestrzenna struktura handlu, rynku i konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 148-169
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
chapter in monograph
6

Title:
Różnorodność układów przestrzennych w przekroju miast i gmin
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 45-61
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
chapter in monograph
7

Title:
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 61-68
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
chapter in monograph
8

Title:
Uwarunkowania przestrzennych struktur konsumpcji w przekroju województw
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 105-113
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
chapter in monograph
9

Title:
Wyodrębnianie regionalnych i makroregionalnych podsystemów konsumpcji i jej uwarunkowań
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 113-135
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
chapter in monograph