Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Krakowie, 2012
Physical description:
322 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 20
1

Title:
Covered bonds jako źródło stabilności rynku finansowego = Covered Bonds as a Source of Financial Market Stability
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 161-171. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej = Micro Loans as a Response to the Economic Crisis : EU Solutions
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 173-182. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Pomoc publiczna na zatrudnienie jako instrument polityki ekonomicznej w okresie kryzysu = State Aid for Employment as an Economic Policy Tool at the Time of Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 53-67. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu : ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny = The Activities of Open Pension Funds at the Time of Crisis :Regulatory and Non-regulatory Assessment Tools
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 123-133. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Efektywność przedsiębiorstw w okresach kryzysu = Corporate Effectiveness at the Time of Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 135-147. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Restrukturyzacja pokryzysowa banków : lekcja z doświadczeń japońskich = Post-crisis Bank Restructuring : Lessons from Japanese Experience
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 149-159. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego = A Psychological Approach to Measuring Investment Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 239-247. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Program ubezpieczeń katastroficznych w Rumunii = The Natural Disaster Insurance Scheme in Romania
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 277-287. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego = The Accounting Policy as a Tool for Creating Corporate Image in a Period of Economic Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 289-298. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Analiza i ocena funkcjonowania Funduszu Leśnego w latach 2002-2010 = An Analysis and Assessment of the Functioning of the Forestry Fund in 2002-2010
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 309-318. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Propozycja interpretacji podstawowych pozycji sprawozdania z zysku całkowitego sporządzonego zgodnie z MSR 1 = A Proposal for Interpreting the Major Items of the Statement of Comprehensive Income according to IAS 1
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 299-308. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku = An Assessment of the Financial Standing of the Gmina of Krakow at the End of 2011 with the Use of the Ratio and Model-based Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
13

Title:
Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego = The Evolution of the Monetary and Financial System
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
14

Author:
Title:
Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia = The EU's Policy and Instruments for Increasing Employment and Counteracting Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 37-52. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
15

Title:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 215-222. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
16

Title:
Przyczynek do dyskusji o wysokości wieku emerytalnego = A Contribution to the Retirement Age Debate
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 111-122. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
17

Title:
Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 : diagnoza i przeciwdziałanie = Population AT-risk-of-poverty in EU Member States in 2005-2011 : a Diagnosis and Counteracting Measures
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 69-110. - Aneks statystyczny; summ. - Bibliogr.
Notes:
Aneks statystyczny; summ., Bibliogr.
article
18

Title:
Stopy zwrotu z portfeli sortowanych według współczynnika beta z modelu CAPM na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2010 = Rates of Return on Portfolios Sorted on CAPM's Beta Coefficient Based on Stocks Quoted on the Warsaw Stock Exchange in 1998-2010
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 249-258. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
19

Title:
Kryzys subprime a hipoteza decouplingu = The Subprime Crisis vs the Decoupling Hypothesis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 9-21. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
20

Title:
Reguły fiskalne dotyczące jednostek samorządu terytorialnego jako element konsolidacji fiskalnej w Polsce = Fiscal Regulations for Territorial Government Entities - a Component of Poland's Fiscal Consolidation Programme
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. . - nr 13 (2012) , s. 183-198. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID