Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
100 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 6
1

Title:
Z problemów zatrudnienia siły roboczej krajów środkowoeuropejskich w latach osiemdziesiątych = The Problems of Labour Employment in East European Countries in the 80s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. . - nr 385 (1992) , s. 41-54. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
2

Title:
Jednolity rynek w opinii społeczeństwa Wspólnoty Europejskiej = The Single Market in the Opinion of the Societies of European Community
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. . - nr 385 (1992) , s. 35-39. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
3

Title:
Zmiany w strukturze i kierunkach eksportu z krajów rozwijających się w latach 1950-1985 = The Changes in Structure and Directions of LDCs Exports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. . - nr 385 (1992) , s. 55-68. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
4

Title:
Ekonomiczne skutki utworzenia "zintegrowanego rynku EWG-1992" dla krajów członkowskich EWG i państw trzecich = The Economic Effects of the Establishment of the "Single European Market - EEC - 1992" for Member States and for the Third Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. . - nr 385 (1992) , s. 19-34. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Title:
Ogólne zasady opracowywania ocen ekonomiczno-finansowych (feasibility studies) nowo powstających spółek z udziałem kapitału zagranicznego = The General Principles of Feasibility Study Preparation for Newly Developed Joint Venture Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. . - nr 385 (1992) , s. 89-100. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
6

Title:
Zadłużenie zagraniczne a ograniczenie wykonywania suwerenności = Foreign Indebtedness and Limitations in Effective Sovereignty
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. . - nr 385 (1992) , s. 5-18. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article