Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 14
1

Title:
Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości = Some Problems Pertaining to Socio-educational Functions of Co-operative Movement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 33-44. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Sytuacja rynkowa jako czynnik reformy gospodarczej = Market Situation as Factor of Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 123-133. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Author:
Title:
Techniki kalkulacji wyboru dostawcy = Techniques of Calculation of the Supplier's Selection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 135-155. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Rynkowe przesłanki terytorialnego planowania handlu - zarys aktualnych problemów badawczych = Market Premises of Territorial Planning of Trade Outline of Current Research Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 73-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Author:
Title:
Kształtowanie podmiotowej struktury handlu wewnętrznego = Creating the Domestic Trade's Structure Formation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 93-110. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 19-32. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
Zakres podmiotowy ochrony dóbr osobistych osób prawnych w kodeksie cywilnym = Protection of Personal Property of Legal Persons in the Civil Code
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 173-185. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Niektóre problemy zmian struktury podaży rynkowej = Some Problems of Structure Changes in Market Supply
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 111-121. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Dwa spojrzenia na problem jakości towarów = Two Outlooks on the Problem of Commodities' Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 157-171. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Banki spółdzielcze w kredytowaniu gospodarki nieuspołecznionej w rolnictwie = Co-operative Banks in Crediting Private Sector of Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 45-59. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
11

Title:
Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia = Structural Transformations of Consumers' Co-operative Movement in People's Poland - Attempt at Generalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 61-72. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Turystyka w sferze potrzeb społecznych = Tourism In the Sphere of Social Need
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 199-214. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
13

Title:
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
14

Title:
Profesor Eugeniusz Garbacik - 45-lecie pracy naukowej
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 9-17
varia
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID