Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
110 s.: il., tab.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Title:
Płace pracowników handlu na tle innych działów gospodarki narodowej (w latach 1981-1983) = Incomes in Trade Sector against the Background of Other Sectors of the National Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. . - nr 231 (1986) , s. 55-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Author:
Title:
Współczesne tendencje rozwoju gastronomii w Związku Radzieckim = Current Tendencies in Development of Catering Business in the Soviet Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. . - nr 231 (1986) , s. 99-110. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
System zasilania przedsiębiorstw handlowych w środki na wynagrodzenia w warunkach reformy gospodarczej = System of Payment Fund Supplies for Trading Enterprises under Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. . - nr 231 (1986) , s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Istota i zakres organizacyjnego modelowania rynku = The Essence and Scope of Organizational Modelling of the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. . - nr 231 (1986) , s. 27-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Relacje między samorządami załóg a dyrektorami przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym = Relations between Directors and Employees Self-Government Representative Bodies within Firms Catering for Domestic Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. . - nr 231 (1986) , s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Nakłady inwestycyjne spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska" w województwie krakowskim w latach 1977-1983 = Investment Funds of the "Samopomoc Chłopska" Agricultural Cooperative in Cracow District between 1977 and 1983
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. . - nr 231 (1986) , s. 73-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Author:
Title:
Diagnostyczne elementy warunków zakupu - zasady ustalania = Diagnostic Elements of Purchasing Conditions - Principles of Determination
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. . - nr 231 (1986) , s. 85-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article