Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Title:
Stanowisko ZSRR w sporze terytorialnym z Japonią (1945-1991) = The Position of the Soviet Union on the Territorial Conflict with Japan (1945-1991)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. . - nr 424 (1994) , s. 51-67. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
2

Title:
Funkcjonowanie mechanizmów życia politycznego w świadomości pracobiorców = Functioning of the Political Life Mechanisms in the Consciousness of Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. . - nr 424 (1994) , s. 107-121. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
3

Title:
Koncepcje reform ustrojowych Polski w programach konspiracji rządowej i prokomunistycznej lat 1943 i 1944 = System Reform Conceptions of the London and Left-wing Camps in the Tears 1943-1944
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. . - nr 424 (1994) , s. 5-19. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Mniejszości religijne w Polsce w latach 1945-1950 : (wybrane elementy stanu posiadania) = Religious Minorities in Poland in the Years 1945-1950 (Selected Elements of the Possessions)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. . - nr 424 (1994) , s. 33-50. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Title:
Zagrożenia populistyczne w procesie transformacji społeczeństw postsocjalistycznych = Danger of Populism in the Process of Postsocialist Society Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. . - nr 424 (1994) , s. 91-105. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Title:
Reprezentacja interesów w procesie transformacji społeczeństwa socjalistycznego = Representation of Interests in the Process of Socialist Society Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. . - nr 424 (1994) , s. 69-89. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
7

Author:
Title:
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej = Soldiers of the Polish Armed Forces in the West After World War II
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. . - nr 424 (1994) , s. 21-31. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
8

Title:
Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad wartościami = Theoretical and Methodological Problems of the Studies on the Values
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. . - nr 424 (1994) , s. 123-137. - Summ.
Notes:
Summ.,
article