Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
331 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr.
journal / series editorial
Related articles / papers 19
1

Title:
Koncepcja trójwymiarowego podsystemu ewidencyjnego rachunkowości = Conception of Three-Dimentional Sub-System of Recording
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 21-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Author:
Title:
Wykorzystanie mikrokomputerów w rachunkowości = Use of Microcomputers in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 315-331. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości = Conditions Necessary for Proper Achievement of Tasks and Performance of Functions of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Alokacja zasobów siły roboczej a koszty pracy = Allocation of Labour Force Resources vs Labour Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 263-275. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Dylematy pomiaru zużycia środków trwałych = Problems Pertaining to Measurement of Usage of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 219-239. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Czynniki oceny procesu informacyjno-decyzyjnego w systemie rachunkowości = Factors Determining Estimation of Information and Decision - Making Process in Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 207-218. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna : (artykuł dyskusyjny) = Economic Analysis vs Economic Verification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 241-251. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Rachunkowość w świetle współczesnych koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Accounting in the Light of Contemporary Conceptions of Expanded Responsibility of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 113-128. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Nakłady, koszty i straty ekologiczne w rachunku makro- i mikroekonomicznym = Ecological Outlays Costs and Losses in Micro-and Macroeconomic Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 277-295. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Przesłanki kreowania marż handlowych = Commercial Margins Determination Premises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 253-262. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Rola rachunkowości w realizacji wewnętrznego rachunku odpowiedzialności = Role of Accounting in Responsibility Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 129-146. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Pomiar efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie = Measurement of Effectiveness of Use of Materials and Machinery in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 161-175. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
13

Title:
Identyfikacja zadań współczesnej rachunkowości w systemach hierarchicznych - niektóre orientacje = Naming of Tasks of Contemporary Accounting in Hierarchical Systems - Selections of Approaches
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 61-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
14

Title:
Niektóre kierunki ewolucji rachunkowości w świetle współczesnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych = Selected Directions of Evolution of Accounting in the Light of Contemporary Socio-Economic Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 41-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
15

Title:
Bilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 97-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
16

Title:
Problemy wyceny zasobów a koncepcja zachowania majątku (wg S.E. Hendriksena) = Problems Pertaining to Assets Valuation vs Conception of Assets Preservation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 191-206. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
17

Title:
Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby = Measurement and Stimulation of Effectiveness of Enterprises Activity under Condition of Economy Limited by Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 147-159. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
18

Title:
Koncepcja modelu zintegrowanego systemu rachunkowości = Conception of Integrated System of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 5-20. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
19

Title:
Dowolnie uwarunkowane wartości średnie narzędziem rachunkowości zarządczej = Free Conditional Mean as Instrument of Management Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. . - nr 305 (1989) , s. 297-313. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID