Record detailsTitle:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976
Physical description:
396 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
monograph
Related articles / papers 15
1

Title:
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 35-51 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
2

Author:
Toton-Famielec Józefa , Antas Barbara
Title:
Funkcjonowanie systemu zachęt materialnych w dużym przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 71-94 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
3

Title:
Kształtowanie się produktywności środków trwałych w warunkach parametrycznego systemu zarządzania
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 197-217 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
4

Author:
Winiarski Władysław , Suchoński Stanisław
Title:
Wdrażanie nowych zasad ekonomiczno-naukowych w przedsiębiorstwie hutniczym
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 335-352 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
5

Author:
Belniak Stanisław , Zaręba Jadwiga
Title:
Wpływ parametrycznego systemu zarządzania na gospodarkę materiałową w budownictwie
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 219-230 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
6

Author:
Janik Kazimierz , Kozub Apolinary
Title:
Racjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu : na przykładzie KFK "Polkabel"
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 231-244 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
7

Author:
Dresler Zbigniew , Szarek Andrzej
Title:
System zachęt materialnych w biurach projektów
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 95-113 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
8

Title:
Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 1-34 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
9

Author:
Byrski Bronisław , Witek Stefan
Title:
Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 151-174 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
10

Author:
Księżyk Marianna , Klewżyc Lech
Title:
Specyfika rozwiązań systemu ekonomiczno-finanoswego w przemyśle wydobywczym
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 353-374 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
11

Author:
Lis Stanisław , Borkowski Edward
Title:
Pozycja przedsiębiorstwa wewnętrznego w wielkiej organizacji gospodarczej : (wybrane problemy powiązań wewnętrznych WOG)
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 275-293
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 53-70 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
13

Title:
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 135-150 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
14

Title:
Poziom i struktura zatrudnienia a parametryczny system zarządzania przemysłem
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 175-195 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
15

Author:
Czekaj Jan , Patoczka Zbigniew
Title:
Bank a jednostki gospodarcze w parametrycznym systemie zarządzania
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 295-309 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph