Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Author:
Title:
Badanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w 1984 roku = Study of Housing Conditions of Urban Population in Poland in 1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 195-208. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
O pewnych właściwościach miar zróżnicowania struktur addytywnych = On Certain Properties of Additive Structures Differentiation Measures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 73-88. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
O wyznaczaniu parametrów krzywych Törnquista = On Evaluating Parameters of Törnquist Curves
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 31-52. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
4

Title:
Uwagi o wyborze, wyznaczaniu parametrów i elastyczności funkcji popytu = Remarks on Choice, Parameters Evaluation and Elasticity of Demand Function
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 53-72. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
5

Title:
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983 = Demometric Analysis of the Influence of Urbanization on Marriages, Divorces and Births in Finland in the Years 1971-1983
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 169-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Title:
Zastosowanie symulacyjnego modelu GERT typu STALTRO do opisu procesu kształcenia studentów = Application of STALTRO Type GERT Simulation Model to the Description of Education Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 179-194. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
7

Author:
Kukuła Karol , Kukuła Urszula
Title:
Zmiany strukturalne usług produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym w latach 1975-1984 = Structural Changes in Productive Services in Non-socialised Agriculture in the Years 1975-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 89-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
8

Title:
Wnioskowanie bayesowskie o parametrach krzywych Törnquista = Bayesian inference for parameters of Törnquist curves
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 5-30. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
9

Title:
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jako gra przeciwko naturze = Decision-Making under Uncertainty as a Game against Nature
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 121-137. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
10

Author:
Skrzypek Jerzy , Abdulsada M. Rahim
Title:
Symulacyjny model przedsiębiorstwa "Irackie Linie Lotnicze" = Simulation Model od "Iraqi Airlines"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 155-168. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
11

Author:
Title:
Uwagi o koncepcjach optymalnego sterowania układami gospodarczymi = Remarks on Concepts of Optimal Control of Economic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 103-120. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
12

Author:
Title:
Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie) = An Attempt at Systems Analysis of Information-Decision feedbacks (on the Example of Metal Containers "OPAKOMET" Enterprise in Kraków)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 246 (1988) , s. 209-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article