Record detailsTitle:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
211 s.: il.; 24 cm
Notes:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2074-4
Related articles / papers 8
1

Title:
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego?
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 166-185 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
chapter in monograph
2

Title:
Wyzwania w zakresie dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 64-86 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 11-41 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
chapter in monograph
4

Title:
Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 42-63 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 87-110 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
chapter in monograph
6

Title:
Wpływ obecnego kryzysu na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 111-131 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
chapter in monograph
7

Title:
Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 132-165 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 186-211 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID