Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 13
1

Title:
Reakcje cyklizacji N-(2-naftylo)-N'-fenylo-(bis-karboetoksy)-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego : synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilino-4-hydroksy-benzo(f)chinilino-3-karboksylowego = Cyclization Reactions of N-(2) Naphtylof-N' Phenylo-(Bis-Carboetoxy)-Acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid, Synthesis and Transformations of the Ethyl Ester of 2-Aniline-4-Hydroxy-Benzo(f)Quinoline-3-Carboxylic Acid. Cz. 1
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 71-79. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Author:
Obuchowicz-Samson Grażyna , Dymek Wojciech , Samson Oktawian
Title:
Reakcje cyklizacji N-Fenylo-N'-(o, m i p) Tolilo-(bis-karboetoksy)-acetamidyn pod wpływem kwasu polifosforowego : przemiany estrów etylowych kwasów 2-toluidyno-4-hydroksy-chinolino-3-karboksylowych. Cz. 1 = Cyclization Reactions of N-phenylo-N'(o, m and p) Tolilo (Bis-Carboetoxy)-acetamidin under the Influence of Polyphosphoric Acid Transformations of Ethyl Esters of 2-Toluidine-4-Hydroxy-Chinolino-3-Carboxyl Acids
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 61-70. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 2 = Kinetics of the Alkaline Reaction of p-Chloro-Benzoylo-Morpholine Hydrolisis
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 53-59. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Porównanie dokładności i precyzji metod badawczych = Comparison of Accuracy and Precision of Research Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Konduktometryczne badanie szczelności powłok poliamidowych na podłożu metalowym = Making Polyamide 6 Coatings by Fluidisation Method
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 33-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Przyrząd do fotoelektrycznego wyznaczania punktu końcowego miareczkowania = A Device for the Photoelectric Determining of the End Point Titration
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 41-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Usuwanie elektryczności statycznej za pomocą jonizatorów radioaktywnych = Removing Static Electricity by Means of Radioactive Ionizing Agents
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 97-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Badania mechanizmu kondensacji aryloizotiocyjanianów z aryloguanidynami = Research into the Mechanism of the Condensation of Aryloisothiocyanates and Arylognanidines
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 47-51. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Niektóre problemy mikrobiologicznego rozkładu węglowodorów parafinowych = Some Problems of the Microbiological Degradation of Paraffin Hydrocarbons
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 115-126. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Wpływ nystatyny na wybrane mikroorganizmy patogenne pieczarek (Agaricus Bisporus) = The Influence of Nystatin on the Chosen Pathogenic Micro-organism of Meadow Mushrooms (Agaricus Bisporus)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 105-114. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Oddziaływanie drobnoustrojów na włókna wełniane i celulozowe = The Influence of Micro-organisms upon the Woollen and Cellulose Fibres
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 127-139. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych. Cz. 1, Warzywa = Testing for Nitrate and Nitrite in Certain Foodstuffs. Part. 1, Vegetables
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 81-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
13

Title:
Metodyka oceny jakości materiałów antykorozyjnych z tworzyw sztucznych = Methods of Evaluation of Anticorrosive Plactic Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 55 (1972) , s. 23-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article