Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Physical description:
297 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 16
1

Title:
Ekonometryczny model funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric Model of Production Function and Labour Productivity in Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 115-142. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Zastosowanie analizy probitów do badania budżetów rodzinnych = The Application of Probit Analysis in the Studies of Family Budgets
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 5-19. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Title:
Rozkład logarytmiczno-normalny, jako model rozkładu płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1959-1967 = Logarithmic-Normal Distribution as a Model of Pay Distribution of Employees in Nationalized Economy in Kraków in the Years 1959-1967
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 21-42. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Title:
Prognozy rozkładów według wysokości płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa = Prognoses of Pay Distributions of Employees in Nationalized Economy in Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 43-68. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Analiza popytu na usługi rzemieślnicze w mieście Krakowie i w woj. krakowskim w 1966 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych) = Analysis of Demand for Handicraft Services in Kraków and Kraków Province in the Year 1966 : (on the basis of Family Budget)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 69-86. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Title:
Ekonometryczny model popytu na usługi dla ludności m. Krakowa w 1968 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych) = Econometric Model of the Demand for Communal Services in Kraków in the Year 1968 : (on the basis of Family Budgets)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 87-96. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji = Notes on Dynamization of Production Function
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 143-153. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Author:
Madej Wojciech , Wąsik Małgorzata
Title:
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 171-190. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Author:
Title:
Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu = Integrated Electronic Data Processing System in Wholesale Goods Circulation
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 201-224. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie = Production Function with Regard to the Chronological Changes in Parameters
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 155-170. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
11

Title:
Propozycja sporządzania pewnych schematów postępowania przy szacowaniu parametrów modeli matematycznych procesów technologicznych = Proposal of Constructing Certain Schemes of Procedure for Estimating Mathematical Models Parameters of Technological Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 191-199. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
12

Title:
Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w zagadnieniach diagnostyki = The Application of Wrocław Taxonomy in Diagnosis
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 237-255. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
13

Title:
Demometryczne aspekty prognoz ludnościowych = Demometric Formulation of Population Prognoses
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 225-235. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
14

Title:
Ekonometryczna analiza wpływu zatrudnienia i majątku trwałego na wielkość produkcji w przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego : (na przykładzie Zakładów Chemicznych Oświęcim) = Econometric Analysis of the Influence of Employment and Fixed Assets on Production Volume in an Enterprise in Chemical Industry : (Chemical Works "Oświęcim")
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 97-113. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
15

Author:
Title:
Uwagi na temat niektórych pojęć programowania liniowego = Notes on Some Chosen Notions of Linear Programming
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 273-287. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
16

Title:
O całkowaniu ciągu funkcyjnego = On Functional Sequence Integrating
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 289-293. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article