Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
139 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Title:
Wskaźniki uprzemysłowienia wybranych krajów świata = Indicators of Industrialization Level of Selected Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 83-96. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Typy struktur przemysłowych w świecie w latach 1968-1973-1977 = Types of Industrial Structures in World in Years 1968-1973-1977
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 97-114. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Author:
Title:
Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych = Structural Changes in Industrial Production of Processing Industry in Developed Capitalist Countries in 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 7-22. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
Access mode:
article
4

Title:
Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych = Changes in Employment Structure of Selected Branches of Processing Industry in Highly Developed Countries in 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 23-37. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata = Place of Newly Industrialized Countries in Industrial Structure of Third World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 63-82. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Title:
Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG = Functions of International Economic Organizations Vs Economic Integration of C.M.E.A. Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 115-127. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
Niektóre problemy metodologiczne badania zmian technologicznych w przemyśle światowym = Some Methodological Problems of Investigating Technological Changes in World Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 129-139. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Zmiany w rozwoju przemysłowym krajów RWPG w latach 1950-1980 = Changes of Industrial Development of C.M.E.A. Member Countries in Years 1950-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 39-61. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID