Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Sprzedaż bezpośrednia jako forma handlu detalicznego - perspektywy jej rozwoju w Polsce = Direct Selling as a Form of Retailing - the Prospects for Development in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej = The EU Service Directive - the Reasons for Creating the European Union's Single Service Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations = Selected Methods of Public Relations Activities Evaluation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Metodyka analizy i projektowania systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie = A Methodology for Analysing and Designing an Innovation Management System in a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 107-126. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Zastosowanie modelu ARIMA do krótkookresowego prognozowania wielkości ruchu pasażerskiego na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach = The ARIMA Model for Forecasting Short-term Volume of Passenger Traffic - the Example of International Airport Kraków-Balice
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 175-191. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym = The Role of High Performance Work Systems in the HR Audit
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Społeczna odpowiedzialność w działalności marketingowej przedsiębiorstw = Social Responsibility in Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 45-52. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Model systemu oceny kompetencji kadry kierowniczej = Model for an Evaluation System of Management Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 127-149. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej = Current Trends in Developing Distribution Channels in European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym = The Application of Modern IT Systems in Marketing Management - the Case of Companies Operating in the Domestic and International Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 885 (2012) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID