Record detailsTitle:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000
Physical description:
448 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-909445-3-7
Related articles / papers 18
1

Title:
Procesy dostosowawcze gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wymagań Unii Europejskiej = The Adoption Processes of Greek, Spanish and Portugal Economies to Requirements of the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 95-104. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
2

Author:
Woźniak Michał Gabriel , Ślusarczyk Bogusław
Title:
Konkurencyjność polskich wyrobów przemysłu rolno-spożywczego na rynkach krajów Unii Europejskiej = The Competitiveness of Polish Agro-Alimentary Products in the European Union Markets
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 171-185. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
3

Title:
Wpływ kryteriów fiskalnych z Maastricht na charakter polityki finansowej w Polsce = The Impact of the Maastricht Fiscal Criteria on the Character of the Fiscal Policy in Poland
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 271-284. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
4

Title:
Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej = The Challenges for the Polish Labour Market before the Accession to the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 399-409. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
5

Title:
Polityka deficytu obrotów bieżących a stabilizacja gospodarki polskiej w aspekcie aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej = The Current Account Deficit Policy and Stabilisation of the Polish Economy in the Light of Aspirations for Membership in the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 227-253. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
6

Title:
Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w prywatyzacji polskiej gospodarki = The Role of the Direct Foreign Investments in Privatisation of the Polish Economy
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 285-308. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
7

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską = The Direct Foreign Investments in Poland : the Advantages and Threats in the Light of Integration of Poland with the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 317-341. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską = The Quality Adjustment Processes of the Polish Enterprises in the Perspective of Integration with the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 343-353. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
9

Title:
Lobbing rolny w Unii Europejskiej na przykładzie reformy Wspólnej Polityki Rolnej = The Agricultural Lobbying in the European Union : Example of the Common Agricultural Policy
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 355-370. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
10

Title:
Program PHARE jako przykład współpracy Polski z Unią Europejską w dziedzinie programów pomocowych = The PHARE Programme as an Example of Co-operation of Poland and the European Union in the Field of Assistance Programmes
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 371-384. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
11

Title:
Dylematy rozwoju gospodarczego Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej = Dilemmas of the Polish Economic Development in the Perspective of Membership in the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 37-48. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
12

Title:
Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej? = Shoud Poland Join the European Union?
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 49-60. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
13

Title:
Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec w okresie transformacji systemowej = Economic Co-operation between Poland and Germany in the Period of System Transformation
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 105-110. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Wzrost aktywności krajów Unii Europejskiej na polu walki z bezrobociem = Rise in Activities of the European Union Member States Regarding the Fight against Unemployment
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 387-397. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
15

Title:
Zmiany w poziomie dochodów polskich gospodarstw domowych w kontekście integracji z Unią Europejską = The Changes in Incomes of the Polish Households in the Light of Integration with the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 411-424. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
16

Title:
Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej = The Assessment of Economic Standing and the Competitive Capacities of Poland in the European Union's Markets
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 137-155. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
17

Title:
Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = The Perspectives for Development of the Polish Capital Market in the Light of the Accession of Poland to the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 309-316. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
18

Title:
Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych = The Polish Agriculture towards Contemporary Development and Integration Challenges
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 157-169. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID