Record detailsTitle:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988
Physical description:
228, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 13
1

Title:
Próba adaptacji teorii inflacji do warunków polskiej gospodarki = An Attempt at Adapting the Inflation Theory to the Conditions of Polish Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 63-74. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
2

Title:
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
4

Title:
Problemy rozwoju przestrzennego ugrupowań integracyjnych (na przykładzie RWPG i EWG) = The Consequences of the Spatial Expansion of Economic Integration Organizations, on the Example of the EEC and CMEA
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 35-48. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
5

Title:
Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym = Tourist Economy in Systems Approach
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 167-179. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Title:
Porównanie odchyleń cząstkowych w różnych metodach analizy ekonomicznej = The Comparison of Partial Deviations in Various Methods of Economic Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 193-201. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
7

Author:
Lis Stanisław , Bieńkowski Wojciech
Title:
Konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych na rynku światowym = The Competitiveness of the United States Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 11-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
8

Title:
Zróżnicowanie przestrzenne struktury usług rolniczych w Polsce = Spatial Differentiation of the Structure of Agricultural Services in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 127-145. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
9

Title:
Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych = The Mutual Relations at the International Financial Market of Japan, FRG, and the United States
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 3-10. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
10

Title:
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
11

Title:
Mechanizm kształtowania stopy inwestycji = The Mechanism of Investment Rate Changes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 89-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
12

Title:
Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych = Non-Parametrical Regression Estimators in Studying Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 181-191. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
13

Title:
Obligatoryjne i dobrowolne świadczenia pieniężne ludności = The Obligatory and the Voluntary Services of the Population
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article