Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
223 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz.,
journal / series editorial
Related articles / papers 16
1

Title:
Badanie zmian jakości wyrobów waflowych w czasie ich przechowywania w różnych opakowaniach jednostkowych = Testing quality changes of wafer products during storage in different unit packages
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmiany połysku białej emalii tytanowej = The effect of model black currant juice on the gloss of white titanium enamels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 147-164. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
Ziołomiody - miodopodobne produkty jako artykuły żywnościowe = Herbal honey as a new food product
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 165-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Przegląd wybranych metod psychologicznych stosowanych do badań wartości promocyjnych opakowań jednostkowych = A review of selected psychological methods used in analysing the promotion value of unit packages
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 35-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Emalie szkliste na chemiczną aparaturę stalową = Vitreous enamels for chemical apparatus made of steel
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 131-145. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Title:
Zawartość azotanów i azotynów w wybranych warzywach = Nitrate and nitrite content in selected vegetables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 179-186. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
7

Author:
Marcinkowska Ewa , Rudzka Ewa
Title:
Wybrane zagadnienia dotyczące technologii wytwarzania i oceny materiałów skóropodobnych o zwiększonej ognioodporności = Selected problems of the technology of production and evaluation of leather-like materials with improved fireresistance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 115-129. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
8

Title:
Zależność niektórych parametrów jakości mięsa jagnięcego od masy przedubojowej jagniąt = The Relation between Some Quality Parameters of Lamb and the Pre-slaughter Maae of Lambs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 211-223. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
9

Title:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
10

Title:
Badania nad wpływem promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego na szybkość starzenia się oleju sojowego = Studies on the effect of ultra-violet and ultra-red radiation on soybean oil deterioration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 187-200. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Author:
Title:
Modelowe badania migracji globalnej składników powłok lakierowych = Model studies on total migration of laquer coatings components
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 5-16. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Author:
Title:
Przebieg migracji fenoli przy różnych temperaturach wypalania powłok lakierowych = The course of phenol migration at various burning temperatures of laquer coating
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 27-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
13

Title:
Analiza niektórych wymagań normatywnych dla papieru offsetowego na opakowania wyrobów tytoniowych = An analysis of some normative requirements for offset paper for tobacco products wrapping
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 69-81. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
14

Title:
Określenie relacji między temperaturą a migracją globalną z folii PCW = Determination of the relation between temperature and total migration from one-layer wrapping foils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 17-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
15

Title:
Zdolność zaspokajania potrzeb - podstawowe kryterium oceny jakościowej wyrobów odzieżowych = Needs as a basic criterion of a qualitative evaluation of clothing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 101-108. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
16

Title:
Wpływ stosowanych opakowań jednostkowych na zmianę wskaźników fizykochemicznych i cech sensorycznych wyrobów czekoladopodobnych = The Effect of Unit Packages on Physiochemlcal Indicators and Sensory Features of Chocolate-like Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 276 (1988) , s. 57-68. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID