Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Analiza konkurencyjności województwa krakowskiego = Analysis of Competitiveness of the Kraków Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Problemy związane z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w Polsce = Problems Pertaining to the Public Administration Reform in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego = Strategic Analysis of the Place, Functions and Economic Structure of the Kraków Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 53-73. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Uwarunkowania realizacyjne strategii rozwoju turystyki w województwie krakowskim = Conditions of Implementation of Strategy of Tourism Development Strategy in the Kraków Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 91-108. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle mapy gospodarczej "Użycie powierzchni ziemi" z 1950 r. = Use of Land in Kraków in the Light of the Economic Map "Use of the Land Surface" Dated from 1950
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 109-123. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w grupie państw OECD = Differences in the Living Standards in the OECD Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 155-165. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Sytuacja społeczno-ekonomiczna rolnictwa indywidualnego w okresie transformacji w województwie tarnowskim = The Socio-economic Situation of Private Farming in the Period of Transformation in the Tarnów Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 125-139. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Author:
Title:
Strategia rynku pracy województwa przemyskiego = The Strategy of the Labour Market in the Przemyśl Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 141-153. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1992-1996 = Structural Transformations of the Economy of South-East Poland in the Years 1992-1996
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Author:
Title:
Analiza elementów religijnych na flagach państw współczesnego świata = Analysis of Religious Elements on Flags of Countries of the Contemporary World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 167-179. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego = Spatial Differentiation of Educational and Research Potential
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 13-31. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego w Polsce w latach 1990-1995 = Problems Pertaining to the Restructuring and Privatization of the Food Industry in Poland in the Years 1990-1995
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 527 (1999) , s. 33-39. - Summ.
Notes:
Summ.,
article