Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Perspektywy rozwoju turystyki w gminie Krynica = Prospects of Tourism Development in the Commune of Krynica
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 107-120. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
2

Title:
Analiza poziomu rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej regionu nowosądeckiego w 1994 roku = Analysis of Development of Tourist Functions of Nowy Sącz Region in 1994
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 89-105. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
3

Title:
Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994 = Financing Local Economies in Poland between 1991-1994
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 45-60. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Elementy struktury potencjału społeczno-gospodarczego województwa nowosądeckiego : (stan obecny i spodziewane kierunki zmian) = Elements in the Structure of Socio-Economic Potential of the Province of Nowy Sącz (Current Situation and Directions of Anticipated Change)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 61-74. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Author:
Title:
Struktura przyjazdów turystycznych do Krakowa : (na podstawie frekwencji zwiedzających Zamek Królewski na Wawelu) = Structure of Tourism-Driven Traffic in Cracow (on the Basis of Number of Visitors in the Royal Castle of Wawel)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 75-87. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Title:
Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji : (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995) = Space Management in the Centre of Cracow during the Period of Restructuring with Special Emphasis Given to the Period 1992-1995
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 121-134. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
7

Title:
Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 5-8
article
8

Title:
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 33-44. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
9

Title:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu : (na przykładzie województwa tarnowskiego) = Regional Conditions of the Development of Industry (as Exemplified by the Province of Tarnów)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 21-31. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
10

Author:
Title:
Wykaz publikacji prof. dra hab. Jerzego Kruczały
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 9-20
varia